Apskaita ir mokesčiai turizmo versle (klausytojams) R. Raudeliūnienė

Logistika, dėst. T. Pilukas, (Klausytojams)

Renginių vadyba (Klausytojams), dėst. K. Kuodytė-Mažuknienė

Taikomieji tyrimai (klausytojams), lekt. V. Jarutis

Tarpkultūrinė komunikacija (klausytojams) K. Kuodytė - Mažuknienė

Teisės pagrindai (klausytojams) R. Kalašnykas

Transporto ekonomika (Klausytojams), dėst. dr. N. Slavinskaitė

Žmogiškųjų išteklių vadyba (klausytojams), dėst. I. Čebrovienė

Taikomoji matematika (Klausytojams), dėst. S. Danilenko,

I specialybės anglų kalba (klausytojams), dėst. A. Jermošina