Šiame skyriuje rasite vadovą darbui virtualioje mokymosi aplinkoje "Moodle", informaciją apie atviruosius edukacinius išteklius, laisvai prieinamus internetinėje erdvėje. Taip pat rasite dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų medžiagą.